2nd Januari 2016

Pendukung

Ganupedia didukung dan diberikan sokongan oleh pelbagai pihak sama ada dalam bentuk persatuan ataupun secara perseorangan. Segala maklumat yang dikumpulkan oleh Ganupedia dicerna dan diterjemahkan dalam bentuk penulisan baharu dan dipaparkan untuk pengetahuan bersama.

 

PERSATUAN / ORGANISASI YANG MEMBANTUYM SYED OTHMAN BIN SYED AHMAD
BAHAGIAN PERPUSTAKAAN

EN. MOHD IQBAL MA BIN MAMAT
BAHAGIAN FOTOGRAFI